EFOP-3.1.8-17-2017-00193 azonosítószámú pályázat “Együtt testvérként” Kéz a kézben tudatos jövőnkért!

A Békéscsabai Tankerületi Központ, a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fenntartója az EFOP-3.1.8-17-2017-00193 azonosítószámú Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program pályázatára benyújtotta támogatási kérelmét, amely eredményes elbírálást kapott a maximum igényelhető 15.000.000 ft támogatási összeggel. A program megvalósítása 2017.10.01-2019.09.30-ig terjedő időszakra szól.

A programban résztvevő iskolák:

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5800 Mezőkovácsháza Árpád utca 184.

06-68 / 381-366

iskola5800@gmail.com

Intézményvezető: Havancsák Piroska

 

 

Pécskai 2. sz. Általános Iskola

317235-Arad megye, Pécska 2. utca 176. szám

Igazgató: Bacsilla Eszter

sc2pecica@gmail.com

A két település közelsége alátámasztja azt a reményünket, hogy lehetőséget teremtünk nemzeti kultúránk, identitástudatunk, a Maros löszhát természeti kincsei, a határainkon átívelő gyermekbaráti kapcsolatok, a testvériskolák találkozói, testvériskolák közös táborozási alkalmai, a szakköri foglalkozások, kulturtevékenységek, egészségkultúra fejlesztő programok által arra, hogy gyermekeink képességeikben, idegen nyelvtudásukban, öko – gondolkodásukban gazdagodjanak, közös tématerületek mentén. Programunk bővelkedik a formális és informális tanulás elemeiben, amelyek hozzájárulnak a résztvevő gyermekek szociális kompetenciájának, életmódbeli attitűdjének fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez, ezáltal hozzá segíti a különösen hátrányos helyzetű gyermekeket is a magasabb végzettségi szint eléréséhez.. Célunk a szülők bevonása a projekt két éve alatt minél több programunkba.