Álláshírdetés: testnevelés-bármely szakos tanár

Közigállás

Békéscsabai Tankerületi Központ Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Tankerületi Központ Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

testnevelés tanítása – tanórai és egyéb foglalkozások megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, testnevelés-bármely szakos tanár,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmann Lászlóné megbízott intézményvezető nyújt, a 06-68-381-366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/07314-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.