Közzétételi lista

Közzétételi lista

DokumentumFormátum
Feltöltve
Étkezési díjak mértéke PDF2019
A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje PDF2019
A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításaiPDF2019
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségePDF2019
A nevelő oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettségePDF2019
Az országos mérés értékelés évenkénti eredményeiPDF2019
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokPDF2019
A tanórán kivűli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségePDF2019
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszámaPDF2019
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályaiPDF2019
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeiPDF2019
Tanév eleji létszám (október 1.)PDF2019
Tájékoztató – A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrébenPDF2018. augusztus 31.
Térítési, tandíj (3. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Művészetoktatás térítési és tandíjak mértéke (3/b melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (5. sz .melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Középfokú beiskolázási mutatók (16. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma (18. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,fesztiválokon, kiállításokon való részvétel (19- 20. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai (21. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszámal (23. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.