Dokumentumok

Alapdokumentumok

DokumentumFormátumFeltöltve
Szervezeti és működési szabályzatPDF2018. november 15
HázirendPDF2018. november 15
Pedagógiai programPDF2018. november 15

Beiratkozási információk

DokumentumFormátumFeltöltve
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma (2. sz. melléklet)PDF2019. március 14.
Iskolák körzethatárai (Mezőkovácsházai Járás)PDF2019. március 14.
Etika, hit és erkölcstan oktatásPDF2019, március 14.
Első osztályosok beíratkozása
a 2019/2020-as tanévre
PDF2019. március 29.
Tanszerlista: 1. évfolyamPDF2019. március 29.

Közzétételi lista

DokumentumFormátum
Feltöltve
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Közzétételi listájaPDF2018. augusztus 31.
Tájékoztató – A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrébenPDF2018. augusztus 31.
Térítési, tandíj (3. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Étkezési díjak mértéke (3/a melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Művészetoktatás térítési és tandíjak mértéke (3/b melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (5. sz .melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége (8. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A nevelő és okatató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége (9. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Országos mérés, értékelés évenkénti eredményei (10. sz melléklet)PDF2018. augusztus 5.
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok. (10/a. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei (12. sz melléklet)PDF2018. augusztus 5.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (13. sz melléklet)PDF2017. augusztus 31.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje (14. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma (15. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Középfokú beiskolázási mutatók (16. sz melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma (18. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,fesztiválokon, kiállításokon való részvétel (19- 20. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai (21. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.
A művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszámal (23. sz. melléklet)PDF2018. augusztus 31.